Open source – hvad er det?

I Open Source software er kildekoden frit tilgængelig

Open source software betyder, at der er fri adgang til kildekoden. Brugeren har dermed lov til at redigere i kildekoden og forbedre programmet eller tilpasse det efter egne behov. De kommercielle producenter af software beskytter deres systemer ved at “låse” kildekoden, således at deres konkurrenter og andre ikke kan kopiere softwaren til videreudvikling eller videresalg.

Open Source software kan frit distribueres og modificeres

Open source software frigives almindeligvis under en tilladelse, som giver lov til at softwaren videredistribueres. Enhver har således lov til at videregive softwaren enten i original eller i ændret form.

De kommercielle programmer er sædvanligvis underlagt licensbetingelser, hvilket betyder at det kun er den enkelte bruger, der har ret til at benytte softwaren. Tilsvarende skal virksomheder typisk betale en licens for hver enkelt bruger, der skal anvende softwaren. Brugeren må selvfølgelig heller ikke sælge kopier af softwaren til andre.

Umbraco CMS er klart det bedste efter vores mening

Umbraco CMS er et open source CMS (Content Management System), der er bygget på Microsofts udviklingsplatform .NET. En løsning lavet i Umbraco CMS kombinerer brugervenlighed og fleksibilitet, hvilket gør virksomhedens brug af internettet langt mere effektiv.

Umbraco CMS er meget fleksibelt og udviklet med fokus på at kunne implementere eksisterende forretningsgange og behov, der forudsætter en stor grad af tilpasning. Umbraco CMS er velegnet til firmaer og organisationer, der ønsker en aktiv rolle i udviklingen af en langsigtet løsning.

Eksakte er Umbraco-certificerede og har udviklet mange løsninger til både store og små kunder.

Umbraco

Relaterede indlæg