Sådan gør vi

Jeres webløsning skal matche jeres strategi og forretning. Den skal passe til den virksomhed I er og de forventninger, som omverdenen har til jer. For at sikre netop det, leder vi jer gennem en strategisk proces med fokus på jeres forretningsmæssige mål. De tekniske muligheder er naturligvis med i overvejelserne, men teknikken må aldrig diktere løsningen.

 1. Eksaktes proces består af fem faser:
 2. Strategisk afklaring
 3. Fra idé til valg af løsning
 4. Metode og krav
 5. Udvikling og implementering
 6. Drift og opfølgning

Hele processen foregår i en aktiv dialog mellem os og jer. Vi betragter først opgaven som løst, når I har et færdigt resultat, som I er trygge ved og fortrolige med. Hvis I ønsker det, kan vi gennem løbende opfølgning sikre, at jeres webløsning holdes ved lige og lever.

Strategisk afklaring

Første skridt i processen består i, at vi stiller jer en række vigtige spørgsmål:
Hvad ønsker I at opnå med webløsningen?
Hvilke forretningsmæssige mål skal den hjælpe jer til at nå?
Hvem skal benytte sig af løsningen og hvad skal få dem til det?

På baggrund af dialogen formulerer vi en strategi for selve webløsningen.
Den vil rumme aspekter som:

Udgangspunktet

 • Jeres forretningsstrategi (overordnet)
 • Produkter
 • Markedsforhold
 • Interessenter & målgrupper
 • Eksisterende kommunikation

 

Strategiske målsætninger

 • Konkrete mål for webløsningen
 • Succeskriterier (KPI’er)
 • Tidsfaktorer
 • Budgetramme
 • Organisation

Fra idé til valgt løsning

Med udgangspunkt i strategien gennemfører vi en struktureret kreativ proces.
Den begynder med en brainstorm, hvor alle tænkelige idéer kommer på bordet.

Herefter vurderer vi hver enkelt idé kritisk, og vi finder frem til netop den løsning, som bedst vil tjene jeres forretningsmæssige mål.

Metode & krav

Vi er i planlægningsfasen, som har disse elementer:

Kravspecifikation
Hvad skal den valgte løsning helt konkret kunne, og hvilke krav stiller det til teknik mv.?

Tidslinje
De tidsmæssige rammer for udvikling og implementering af løsningen.

Design
Beslutning om grundlæggende principper for webløsningens design, herunder navigation.

Budget
Her giver vi et præcist bud på det endelige budget – naturligvis til jeres godkendelse.

Udvikling & implementering

Udvikling af webløsninger handler ikke kun om et-taller og nuller.
Vores udviklere sidder tæt på designerne og de kan hurtigt justere og ændre en løsning, så design og CMS går op i en højere enhed.

Under denne proces bringes der funktionalitet til designet.
Det er med andre ord her designerens og ikke mindst kundens visioner bringes til live.

Drift & opfølgning

Vi sætter en ære i at følge vore løsninger helt til dørs. Målet er klart: I skal være så tilfredse, at I vil anbefale Eksakte til andre, hvis I bliver spurgt.

Derfor besøger vi jer meget gerne, også efter at det færdige produkt er leveret. Det giver jer en mulighed for at stille de spørgsmål, som måtte være dukket op ved den daglige brug og det giver os vished for, at vores leverance lever op til det, som vi har lovet.

Løbende sparring

Hvis I ønsker det, vil vi meget gerne fortsætte som jeres faste sparringspartner og webudvikler. Selv den bedste webløsning bliver før eller siden overhalet af udviklingen – eller af konkurrenterne! Vi vil gerne give jer de regelmæssige input og foretage de små justeringer, der sikrer, at jeres site holder sig ungt, tidssvarende og dynamisk.

Den løbende sparring er jeres bedste forsikring mod, at løsningen gradvist sander til og måske helt må erstattes af en ny i løbet af 4-5 år. Derfor er ordningen en god forretning for jer, og samtidig har I glæden af, at jeres website til enhver tid er opdateret og passer til jeres forretning.

Vi tilbyder også at være jeres øjne og ører i markedet; vi kan holde øje med, hvad der rører sig på jeres område og fortælle jer, hvordan jeres kunder griber udfordringerne på nettet an.

Alt i alt tror vi på langsigtede samarbejder til fordel for både jer og os forretningsmæssigt – og også på det personlige forhold, der gør Eksakte til et særligt bureau.