Metode & krav

Vi er i planlægningsfasen, som har disse elementer:

Kravspecifikation
Hvad skal den valgte løsning helt konkret kunne, og hvilke krav stiller det til teknik mv.?

Tidslinje
De tidsmæssige rammer for udvikling og implementering af løsningen.

Design
Beslutning om grundlæggende principper for webløsningens design, herunder navigation.

Budget
Her giver vi et præcist bud på det endelige budget – naturligvis til jeres godkendelse.