Strategisk afklaring

Første skridt i processen består i, at vi stiller jer en række vigtige spørgsmål:
Hvad ønsker I at opnå med webløsningen?
Hvilke forretningsmæssige mål skal den hjælpe jer til at nå?
Hvem skal benytte sig af løsningen, og hvad skal få dem til det?

På baggrund af dialogen formulerer vi en strategi for selve webløsningen.
Den vil rumme aspekter som:

Udgangspunktet

  • Jeres forretningsstrategi (overordnet)
  • Produkter
  • Markedsforhold
  • Interessenter & målgrupper
  • Eksisterende kommunikation

 

Strategiske målsætninger

  • Konkrete mål for webløsningen
  • Succeskriterier (KPI’er)
  • Tidsfaktorer
  • Budgetramme
  • Organisation